top of page

LETECKÁ FOTOGRAMMETRIE

Zaměřování a měření ploch, vytváření digitálních modelů terénu / map, měření rozměrů, určování polohy objektů, 3D modelování objektů, monitoring růstu a objemů sklizně.

Nabízíme služby letecké fotogrammetrie a zpracování dat z dronů. Naši specialisté používají moderní technologie pro měření ploch, tvorbu digitálních modelů terénu a map, měření rozměrů a polohy objektů, 3D modelování a monitoring růstu a objemů sklizně.

 

S naším týmem získáte přesné výsledky pro rozhodování v oblastech jako stavebnictví, zemědělství nebo geologie. Naše metody využívají moderní technologie a drony pro vysokou přesnost měření a mapování.

 

S digitálními modely terénu a mapami získáte přesné informace o vašem pozemku a 3D modely objektů pro plánování stavebních projektů. Navíc monitorujeme růst a sklizeň a poskytneme vám detailní informace o stavu půdy.

 

Kontaktujte nás a staňte se součástí spokojených zákazníků.

Letecká fotogrammetrie - výstup z mapování terénu

Služby letecké fotogrammetrie

Poskytujeme službu leteckého bezpilotního snímání pomocí digitální fotogrammetrie, která vám umožní získat data z vašeho vybraného objektu nebo lokality, která bude co nejvíce využitelná pro vaše potřeby. Mezi typické výstupy patří detailní ortofotomapy pro měřenou oblast, digitální modely terénu, výpočty objemů na základě opakovaných snímků a 3D modely objektů ve skutečných barvách. Fotogrammetrie má několik kategorií - zvolte si tu ideální pro vás:

FOTOMAPA A 3D MODELY POVRCHŮ A OBJEKTŮ

Tvorba fotorealistických 3D objektů nebo mračen bodů, zaměřování střech a pozemků pro fotovoltaické elektrárny (FVE), 3D skenování budov a technologických celků, 3D modely staveb, objektů, historických památek, soch, vodojemů, komínů apod.

Vytvoříme fotomapu a model terénu s vysokou s centimetrovou přesností polohy a výšky.

Zaměřování střech pro montáž fotovoltaických elektráren, pasportizace budov, zjištění skutečného stavu objektu - fasád budov, vytvoření 3D objektů pro vizualizace nebo prezentace.​

Cena: od 9 900 Kč bez DPH

SPECIÁLNÍ FOTOMAPY A FOTOPLÁNY

Detailní dokumentace památek, archeologického terénu a stavebních prvků, nepřístupných míst (skalních stěn), využitelné pro restaurátorské práce - podrobné texturované modely staveb. 

Mapy a 3D modely jsou v mimořádně podrobném rozlišení.

Cena: od 12 900 Kč bez DPH

MĚŘENÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ ANALÝZY A ÚČELY

Fotomapa s decimetrovou přesností ideální pro mapování škod na úrodě, vyhodnocování ochrany přírody, stavu lesních porostů a mapování šíření invazních druhů rostlin.

 

Fotomapu polohově přesně zarovnáváme podle viditelných identifikačních znaků a významných bodů, což umožňuje přesné měření ploch a vzdáleností (bez měření objemů nebo výšek).

Cena: od 9 400 Kč bez DPH

MULTISPEKTRÁLNÍ  A TERMÁLNÍ INSPEKCE A MAPY

Multispektrální mapy slouží k mapování stavu vegetace a vyhodnocování vegetačních indexů (NDVI), k indikaci napadení škůdci a vyhodnocení agrotechnických opatření, monitoring chráněných rostlin atd. 

 

Výsledná multispektrální mapa je pořízena i v infračervené části spektra, proto poskytuje lidskému zraku nedostupné informace.

Termovizí provádíme inspekce fotovoltaických elektráren na domech, průmyslových budovách i v solárních parcích, inspekce zatékání vody do plochých střech a inspekci tepelných úniků budov.

Cena: od 11 900 Kč bez DPH

VÝPOČET KUBATUR A MAPOVÁNÍ

Služby pro inventarizaci zásob měření objemů sypkých materiálů v pískovnách, štěrkovnách a dolech, výpočet objemu odstřelů v lomech, mapování dobývacích prostorů, měření ploch a objemů na skládkách odpadů.

Přesné zaměření pozemků a staveb, měření kubatur zemních prací, dokumentace stavenišť, příprava vodohospodářských projektů, pasportizace stavu, inventarizace skladů, trasování a tvorba mapových podkladů.

Přesné a spolehlivé výsledky nezbytné pro stavebnictví, průmysl, geologii a další odvětví, sledování změn v terénu, jako jsou výkopy, náspy nebo skládky, a další analýzy.

Cena: od 8 900 Kč bez DPH

VÝŠKOVÉ INSPEKCE

Vhodné pro údržbu infrastruktury, inspekce stožárů vysokého napětí, komunikačních zařízení (GSM a TV vysílačů), větrných elektráren, komínů, vodojemů, technologických celků, chladících věží, teplovodů a energovodů (liniových staveb) obecně, mostních konstrukcí atd. 

Cena: od 900 Kč / hod. bez DPH
podle použité techniky).

Letohrad - letecká fotografie
LETECKÉ FOTOGRAFIE
PRO FIRMY, OBCE I INSTITUCE

Svět z ptačí perspektivy vypadá úžasně. Letecké fotografie jsou skvělým nástrojem pro prezentaci a propagaci nejen přírodních krás, architektury a kulturních památek, ale třeba i areálů firem.

Zámek Pardubice v ranní mlze - letecké video
LETECKÁ VIDEA PRO PREZENTACE,
DO FILMŮ I KRÁTKÝCH VIDEÍ

Letecké záběry umožňují unikátní pohledy na svět kolem nás, dynamiku a dramatický efekt díky pohybu v prostoru, což může přinést do vašeho projektu nebo prezentace zcela nový rozměr.

Letecká fotogrammetrie - výstup z mapování terénu
LETECKÁ FOTOGRAMMETRIE
(MAPOVÁNÍ TERÉNU, 3D MODELY)

Zaměřování a měření ploch, vytváření digitálních modelů terénu / map, měření rozměrů, určování polohy objektů, 3D modelování objektů, monitoring růstu a objemů sklizně

bottom of page